Endler Concert Series UNLOCKED ONLINE

Endler Concert Series UNLOCKED ONLINE

(Please scroll down for Afrikaans)

Like many other performance spaces in the world, the Endler Concert Series, as part of the Music Department at Stellenbosch University, had to suspend its weekly concerts due to the COVID-19 outbreak and the measures put in place to contain the virus. Artists and various role-players in the sector are looking to online platforms as an interim measure that could offer artists some financial recourse in the face of months of lost work that evaporated due to the global pandemic, as well as to find a way to maintain contact with audiences in this time of social distancing and little contact.

The Endler Concert Series has taken the initiative to revise the 2020 concert planning and gather resources to be able to present an online concert every two weeks from 23 August until December 2020, featuring students, alumni, lecturers and local artists. “The vision is to keep the Endler concert hall alive, until we return to face-to-face events, so that audiences can safely enjoy professionally produced concerts from their homes,” says Fiona Grayer, Artistic Manager. “I am so pleased this online series strongly supports local content and in fact, seven out of the eight concerts feature works by South African composers! In addition to this, we are commissioning two Cape Town composers, Hugo Veldsman and Matthijs van Dijk, to create new works that will live beyond this crisis.”

“Concerts will be entirely free, but if people wish to show support, donations will be possible via a SnapScan with these contributions from the audience going towards recuperating the costs of recording and producing the concerts. For the SU Jazz Band concert in September, donations will go directly to a charity – the Stellenbosch Work Centre for Adult Persons with Disabilities, who annually partner with the SU Jazz Band to raise much needed funds for the Centre. The SU Jazz Band concert is generously supported by SAMRO and ConcertsSA.”

“We take great pride in our curation of these concerts which present a wide variety of music including rarely performed works by Nadia Boulanger and Rebecca Clarke. It is a new world for the music industry – events can be produced from anywhere and broadcast to a global audience. Our primary concern is the health and safety of our audiences, musicians, and students. It has become very clear that large groups of people will not be able to safely gather for the remainder of the calendar year due to the COVID-19 pandemic. Currently, we are exploring options for concerts of our Departmental ensembles in smaller gatherings when possible but for now we hope our audience will join us in the virtual concert hall.”

For more detailed information about where to watch, when to watch, who will be performing, what will be performed please visit www.endler.sun.ac.za or follow @sukonservatorium on Instagram or like the Stellenbosch Konservatorium Facebook page.

Endler Konsertreeks AANLYN EN ONTSLUIT

Soos konsertaanbieders elders in die wêreld, moes ook die Endler Konsertreeks –  as deel van die Musiekdepartement aan die Universiteit van Stellenbosch – sy weeklikse konserte terughou as gevolg van COVID-19 en maatreëls in werking stel om die verspreiding van die virus te beheer. Kunstenaars en ander betrokkenes in die veld moet nou aanlyn-verhoë gebruik as tussentydse reëling  wat hulle minstens ‘n mate van finansiële sekuriteit kan bied in hierdie tyd van werksgeleentheidsverliese, en terselfdertyd maniere te vind om kontak met hulle gehore te behou.

Die Konsertreeks het dus die inisiatief geneem om konsertbeplanning vir 2020 te hersien, en die beskikbare bronne te organiseer ten einde elke twee weke ‘n aanlyn-konsert vir die tydperk van 23 Augustus tot Desember 2020, met student, alumni, dosente en ander plaaslike kunstenaars. Die artistieke direkteur Fiona Grayer stel dit sò: “Die plan is om die Endler konsertsaal lewendig te hou tot tyd en wyl ons terugkeer na die normale konsertlewe, sodat gehore professionele konserte in de veiligheid van hulle huise kan geniet”. Sy kondig hiermee ook aan dat hierdie aanlynreeks veral die plaaslike inhoud sterk ondersteun, en dat sewe van die agt beoogde konserte werke van plaaslike komponiste aanbied. Daarbenewens word twee Kaapstadse komponiste, naamlik Hugo Veldsman en Matthijs van Dijk betrek vir die lewering van opdragwerke wat ons sal help om nuwe werke te skep wat selfs na hierdie krisis sal voortleef.

Grayer noem verder  dat die konserte gratis sal wees, maar donasies via SnapScan sal bydraend wees ten opsigte van kostes aangegaan vir die produksie en opnames van die konserte. Inkomste uit die konsert van die US Jazz Band-konsert in September sal direk aan die welsynsorganisasie Stellenbosch Werksentrum vir gestremde volwassenes. Hierdie organisasie is ‘n gereelde vennoot van die Jazz Band in die befondsing van die Sentrum. Die Jazz Band-konsert word ook ruim ondersteun deur SAMRO en ConcertsSA.

Dié konsertreeks voorsien ‘n wye verskeidenheid musiek, insluitende selde gehoorde musiek van Nadia Boulanger en Rebecca Clarke. Die aanlyn-aanbieding is ‘n nuwe wêreld vir die musiekindustrie –  aanbiedings kan op enige plek geproduseer word, en aan ‘n wêreldwye gehoor beskikbaar gestel word. Die hoof-oogmerk is die veiligheid van die gehore, musici en studente. Dit is duidelik dat groot groepe nie veilig byeen kan kom vir konserte in die res van hierdie jaar nie. Grayer noem verder dat “… ons ondersoek instel na die moontlikhede van lewendige konserte deur kleiner departementele ensembles, maar hoop dat ons gehore ons sal ondersteun in die virtuele konsertsaal.”

Vir meer gedetailleerde inligting oor skakels, datums en deelnemers, word belangstellendes aangeraai om www.endler.sun.ac.za of @sukonservatorium op Instagram te besoek, of die Stellenbosch Konservatorium se Facebookbladsy.