Stellenbosch Conservatoire News – March 2019

We trust that you have enjoyed the many concerts and events of the US Woordfees 2019. Below please find the information for free masterclasses and lunch hour concerts for the rest of March and our upcoming concerts of the Endler Concert Series. Once we have had a quick breather from the Woordfees we will send you more information on the evening concerts for April.
Ons hoop en vertrou dat julle die verskeidenheid konserte en produksies van die US Woordfees 2019 terdeë geniet het. Sien hieronder die inligting oor gratis meesterklasse en etensuurkonserte in Maart asook ons komende konserte van die Endler Konsertreeks. Sodra ons weer asem geskep het na die Woordfees, sal ons meer inligting oor ons aandkonserte in April stuur.

Masterclasses

Meesterklasse

Choral Conducting Masterclass
Cecilia Martin-Löf
Lund University Choir
Mon 11 March
10:00-13:00
Fismer
FREE | GRATIS

Orchestral Conducting Masterclass
Prof Patrick Andersson
Lund University
Mon 11 March
14:00-16:00
Fismer
FREE | GRATIS

Voice Masterclass
Bo Rosenkull
Royal College of Music, Stockholm
Wed 13 March
14:00-17:45
Fismer
FREE | GRATIS

Piano Masterclass
Olga Kern
13:00 Ian Bothma
University of Cape Town
Liszt Funérailles 
13:45 Joshua Pietersen
Stellenbosch University
Liszt Au bord d’une source
Mon 18 March
13:00-14:30
Baxter Theatre
FREE | GRATIS

Lunch Hour Concerts

Etensuurkonserte

Hoërskool Namakwaland Koor
Don 14 Maart
13:10-13:50
Endler
FREE | GRATIS

Nightingale-Bamford School Chamber Chorus
from New York
presents Sharing Voices
directed by Michael J. Goede
Tues 19 March
13:10-13:50
Endler
FREE | GRATIS

Dates to diarize
Gebeure vir jou dagboek 

SEASON 1 ENDLER CONCERT SERIES
6 April
Prestige Piano Recital
Megan-Geoffrey Prins
12 April
Dylan Tabisher & Cherilee Adams (marimbas)
28 April 
Eva Tamassy Tribute Concert (flutes)
3 May 
Band Extravaganza
SU Symphonic Wind Ensemble & School Bands
11 & 12 May 
Stellenbosch University Choir Gala Concerts
17 May 
SU Jazz Band Celebrates 10 years
26 May 
Lauren Dasappa (soprano) & José Dias (piano)
2 June 
Prestige Cello Recital
Alexander Ramm (cello) & Bryan Wallick (piano)
5 – 14 July
STELLENBOSCH INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL

SEISOEN 1 ENDLER KONSERTREEKS
6 April
Prestige Klavieruitvoering
Megan-Geoffrey Prins
12 April
Dylan Tabisher & Cherilee Adams (marimbas)
28 April 
Hulde aan Eva Tamassy (fluite)
3 Mei
Band Extravaganza
US Simfoniese Blaasorkes & Skoolorkeste
11 & 12 Mei 
Universiteit Stellenbosch Koor Gala Konserte
17 Mei
US Jazzorkes Vier 10 jaar!
26 Mei 
Lauren Dasappa (sopraan) & José Dias (klavier)
2 June 
Prestige Tjello-uitvoering
Alexander Ramm (tjello) & Bryan Wallick (klavier)
5 – 14 July
STELLENBOSCH INTERNASIONALE KAMERMUSIEKFEES 

Book your subscription now and become a Friend of the Endler Concert Series 2019

Enjoy your Endler Concert Series experience to the fullest by becoming a member of our FRIENDS PROGRAMME. Benefits include 20% discount on ALL concerts (excluding WOORDFEES & SICMF), secure your seat of choice for the whole season – no queues at the door, invitations to receptions after concerts, and invitations to open rehearsals.

Easy ways to subscribe:

  • Visit www.endler.sun.ac..za and subscribe online;
  • Contact us on 021 808 2358 during office hours and book your Season Tickets via phone call;
  • Come visit our offices A118 or A119 at the Konservatorium and we will gladly assist you.

Word nou ‘n intekenaar en Vriend van die Endler Konsertreeks 2019

Geniet u Endler Konsertreeksondervinding ten volle deur aan te sluit by ons VRIENDEPROGRAM. Voordele sluit in 20% afslag op ALLE konserte (uitsluitend WOORDFEES en die SIKMF), die sitplek van u keuse vir die volle seisoen – geen toue by die deur nie, uitnodigings na onthale na afloop van konserte asook uitnodigings na ope repetisies.

Maklike maniere om aan te sluit: 

  • Besoek www.endler.sun.ac.za en teken aanlyn in;
  • Kontak ons by 021 808 2358 gedurende kantoorure en bespreek u Seisoenkaartjies per telefoon;
  • Besoek ons kantore A118 of A119 by die Konservatorium en ons help u graag.