Stellenbosch Conservatoire November/December 2021 News

Bringing artists and audiences together to experience live performances is at the heart of what we do at the Music Department at Stellenbosch University. Nurturing young talent and showcasing the rich diversity of our creative arts remains our number one priority.

As you know, the effects of Covid-19 have disrupted many plans and expectations. In 2021, since we were unable to resume our usual concerts at the Konservatorium, we explored multiple ways to keep the music going and to keep us connected, by streaming free digital concerts, increasing our social media presence on both Facebook and Instagram, and by developing content for our YouTube channel. Since the Level 1 restrictions were announced, we have been able to host in-person free lunch hour concerts by reducing audience capacity to accommodate social distancing for patrons and hosting concerts featuring smaller ensembles to facilitate social distancing on stage. We are now hopeful that 2022 can hold more concert activity – within the given health and safety guidelines.

Without the support of those who share our love for music and a desire to supporting the growth of young South African musicians, the Music Department would be hard-pressed to achieve its mission. More than anything we want to thank you for your continued support during these challenging times.

We will be sending you more details about our plans for 2022 in the new year. We cannot wait to be reunited with our audience and artists and we look forward to seeing you again at the Endler Hall. Until then, stay well.

Yours in Music,
Fiona
Artistic Manager

Die taak van die Musiekdepartement aan die Universiteit Stellenbosch is primêr om kunstenaars en gehore bymekaar te bring. Ons prioriteit is om jong talent asook die ryk verskeidenheid van die kreatiewe kunste  ten toon te stel.

Soos ons almal weet, het die uitwerking van Covid-19 baie planne en verwagtings gefnuik. As gevolg van ons onvermoë om die normale konsertprogramme van die Konservatorium aan te bied, is ‘n verskeidenheid werkswyses gevolg om ons musikale lewe aan die gang te hou, en steeds met ons musiekgemeenskap te kommunikeer – deur die vrystelling van gratis digitale konserte, ons teenwoordigheid op sosiale media te verhoog, en materiaal vir ons YouTube-kanaal te ontwikkel. Die begin van Vlak 1-regulasies het ons in staat gestel om weer in-lewe optredes tydens etensuurkonserte aan te bied – hoewel met ‘n beperking van gehoorgetalle, om sosiale distansiëring toe te laat. Dié maatreël het ook beteken dat kunstenaars op die verhoog beperk moes word tot kleiner ensembles. Ons is hoopvol dat gesondheids- en veiligheidsmaatreëls in die nuwe jaar meer konsertaktiwiteite sal toelaat.

Sonder die ondersteuning van almal wat ons liefde vir musiek deel, en die groei en ontwikkeling van jong Suid-Afrikaanse musici wil help bevorder, sou die Departement nouliks hierdie taak kon volvoer. Dit is my diepste wens om ons ondersteuners hiermee te bedank vir die voortgesette ondersteuning gedurende hierdie uitdagende tye.

Ons sal die besonderhede van ons planne vir 2022 vroeg in die nuwe jaar bekend stel, en ons hoop om weer eens ons kunstenaars en gehore by mekaar te bring, en om mekaar weer in die Endlersaal te sien. Tot dan – bly veilig.

Musikale groete
Fiona
Artistieke Bestuurder

CONCERTS
KONSERTE

Puccini’s Gianni Schicchi
SU Opera Students
Musical Direction – José Dias
Stage Direction – Magdalene Minnaar
Choreography – Fiona du Plooy

Tickets via Computicket | Kaartjies beskikbaar by Computicket
R100 (full price | gewoon), R80 (pensioners, students | pensioenarisse en studente)
Fri 19 Nov 19:00
Sat 20 Nov 19:00
Endler Hall, Stellenbosch

Fundraising Concert with Gloria Bosman and the SU Jazz Band
SU Jazz Band
Felicia Lesch (conductor | dirigent)
Gloria Bosman (soloist | solis)

Tickets for R100 available via Quicket | Kaartjies beskikbaar by Quicket
Donations welcomed
All ticket proceeds go to the Ronnie Samaai Music Education Project
Streaming Sun 21 Nov 15:00 – Sun 28 Nov
Online

Huberte Rupert Memorial Concert
Cape Town Philharmonic Orchestra
Brandon Phillips (conductor | dirigent)
Daniel Brodie (piano | klavier)

Mozart Overture to Der Schauspieldirektor
Beethoven Piano Concerto No. 3
Schubert Symphony No. 3

LIVE Sat 4 Dec 19:00-21:00
Endler Hall, Stellenbosch 

Tickets at R170 for the live performance here

Streaming Dec 16 – 20, 2021
Tickets at R140 for streaming here

PUBLIC EXAMS
OPENBARE EKSAMENS 

Entrance is FREE!
Masks must be worn at all times.
Entrance via Neethling Street to go through Covid-19 safety measures.

—–
Toegang is GRATIS!

Maskers moet te alle tye gedra word.
Toegang via Neethlingstraat om Covid-19 veiligheidsmaatreels te volg.

FRI 12 NOV ENDLER
16:45 Zoë Coetzee

Violin 3S
17:30 Sunday Kelechi 
Cello 2S
18:00 Oluwagbenga Ajila
Cello 4S
19:00 Björn Lawson
Chamber Music
19:50 Josie McClure
MMus (Saxophone)

TUES 16 NOV FISMER
17:00 David Cyster

Clarinet 3S
17:30 Sarah-Ann Soltau 
Clarinet 3S
18:10 Lisa van Wyk
Flute 3S
18:50 Carin Donson 
French horn 4S
19:30 Likhona Tokota
Tuba 2S

WED 17 NOV FISMER
17:45 Gemma Hall

Recorder 4S

WED 17 NOV ENDLER
17:40 Soobin Go

Piano 3S
18:30 Alexandra Beaven
MMus Piano accompaniment
19:45 Marnél Smit
MMus Piano accompaniment

FRI 19 NOV ENDLER
*See Gianni Schicchi above
Book via Computicket

19:00 Devon Gertse
Joshua Swanepoel
Sung-Jun Chung

Voice 2S
Zelmarie Barnard
Liam Jaftha
Alex Gibb

Voice 3S
Alida van der Walt
TeNeale Meaker
Joy Sparg
Blaine Josephs

BMus Hon (Voice)
Nathan Lewis
MMus (Voice)

TUES 23 NOV ENDLER
17:30 Carey Rossouw 

Clarinet 2S
18:00 Mark Lynch 
Saxophone 4S
18:45 Jean Botha
Bassoon 4S

WED 24 NOV ENDLER
16:50 Ethan Lawson 

Cello 3S
17:30 Marlise Theron 
MMus Chamber Music
18:15 Craig Williams
MMus Chamber Music
18:15 Remi Ludick
Viola 4S Chamber Music
19:30 Gretna Heynike
BMus Hon Concerto

THURS 25 NOV ENDLER
17:00 Rosemarie Lemmer 

Piano 4S
17:50 Daniel Brodie 
Piano 3S
18:40 Leanne Munro 
Piano accompaniment 3S
19:25 Carla van der Westhuizen
Piano 4S Chamber Music

FRI 26 NOV ENDLER
16:10 Claudia Garcia Garcia 

BMus Hon Chamber Music
17:00 Josie McClure 
MMus Chamber Music
17:45 Alexandra Beaven 

MMus (Piano)
18:30 Marnél Smit
MMus (Piano)
19:15 Joshua Pietersen
Piano 3S

MON 29 NOV FISMER
14:00 Brent January

Guitar 4S
14:45 Damian Christians
Guitar 4S
15:30 Marius Otto
Guitar 3S
16:15 Justen Hosken
Guitar 3S

MON 29 NOV FISMER
18:00 Ha-Young Yang

Percussion 3S

TUES 30 NOV FISMER
18:00 Joy Sparg

BMus Hons (Voice)

MON 6 DEC ENDLER
17:00 Claudia Garcia Garcia

BMus Hon Chamber Music
18:45 TeNeale Meaker
BMus Hon (Voice)
19:45 Blaine Josephs
BMus Hon (Voice)

WED 8 DEC ENDLER
19:00 Caroline Walters

MMus (Recorder)

WED 26 JAN ENDLER
18:00 Caroline Walters

MMus (Recorder) Chamber Music
19:30 Marnél Smit
MMus (Piano accompaniment)

THURS 27 JAN ENDLER
19:30 Dane Coetzee

BMus Hon (Cello) – Concerto

WED 16 FEB ENDLER
19:30 Dane Coetzee

BMus Hon (Cello)

THURS 17 FEB ENDLER
19:00 Blaine Josephs

BMus Hon (Voice)
19:45 Alida van der Walt
BMus Hon (Voice)

DATES TO DIARISE
GEBEURE VIR JOU DAGBOEK

Viva Opera
Opera in Mamre
José Dias (piano | klavier)

Aangebied deur Thys Greef
Tickets | Kaartjies R140 thysgreef@isat.co.za of 082 749 4457
Sat 4 Desember 14:00
Mamre Morawiese Kerk
Lunches available | Middagetes beskikbaar

RECORDINGS OF CONCERTS 
OPNAME VAN KONSERTE

Please visit our YouTube Channel for recent recordings of our Student Concerts!
Besoek asseblief ons YouTube kanaal vir onlangse opnames van ons Studente Konserte!
https://www.youtube.com/c/sukonservatorium
Click here to listen to the SU Percussion Ensemble, Nicole van Wyk Emillio Lorenzo Ha Young Yang, recorded on Saturday 4 September 2021.
Kliek hier om na die volledige opname van die US Perkussie-ensemble, Nicole van Wyk Emillio Lorenzo Ha Young Yang, van Saterdag 4 September 2021 te luister.

Click here to listen to the full SU | UCT Piano Exchange concert recorded on Tuesday 7 September 2021, Baxter Theatre, Cape Town.
Kliek hier om na die volledige opname van die US | UCT Klavier-uitruilkonsert se konsert van Dinsdag 7 September 2021, Baxter Teater, Kaapstad, te luister.

Click here to listen to the SU String Ensemble, conducted by Jacobus de Jager recorded on Saturday 16 October 2021.
Kliek hier om na die opname van die US Strykensemble, onder leiding van Jacobus de Jager, van Saterdag 16 October 2021 te luister.

Click here to listen to the SU Brass and Percussion Ensemble, conducted by Tyler Gibbons recorded on Saturday 4 September 2021.
Kliek hier om na die opname van die US Koperblaas- en Perkussie-ensemble, onder leiding van Tyler Gibbons van Saterdag 4 September 2021 te luister.

Click here to listen to the SU Woodwind Ensemble, conducted by Bridget Rennie-Salonen recorded on Saturday 4 September 2021.
Kliek hier om na die opname van die US Houtblaas-ensemble, onder leiding van Bridget Rennie-Salonen van Saterdag 4 September 2021 te luister.