SICMF cello student wins “Viennese Cello Award”

SICMF cello student wins “Viennese Cello Award”

(Blaai af vir Afrikaans)

Despite Covid-19 rudely silencing our concert halls and music festivals, individuals and music organizations around the world have been trying to keep the magic of live performance flourishing through livestreaming. However, a major part of the Stellenbosch International Chamber Music Festival is its focus on education. In addition to performances, master classes and coaching sessions, each year the generosity of local and international donors results in some special awards being made to SICMF students.

On August 16 this year a call was made for cello students of the SICMF to submit letters of motivation for a very special award – a valuable cello and bow donated by Mrs Gila Marshall who fondly recalls the instrument as her father’s. She brought it back from Vienna after he passed away and it remains a wonderful memory of his love for the cello and music making with him.  She has expressed her thanks to local cellists, Graham du Plessis and Peter Martens (the latter also in his capacity as SICMF Director) in realizing the revival of the cello, saying that after all these years she felt it was time to have this instrument played again. It is her express wish that the award be called the “Viennese Cello Award”.

Fourteen heartfelt letters from talented young South African cellists were received and together with her husband Chris, Gila Marshall has decided to award the cello to Nastassja Pretorius. Nastassja is currently studying towards an Honours degree in cello performance at the University of Stellenbosch. She hails from Ruyterwacht and dreams of one day joining a professional symphony orchestra.

The management of the SICMF would like to express sincerest thanks to Chris and Gila Marshall for this compassionate gesture, congratulations to Nastassja Pretorius, and a special thank you to its long-time sponsor in kind, Pirastro, for the new set of hand-crafted Edition cello strings.

=====================================

Hoewel konsertsale en musiekfeeste die afgelope paar maande deur die Covid-19-pandemie stilgemaak is, het individue en musiekorganisasies wêreldwyd gepoog om die betowering van lewendige musiekuitvoering deur middel van “live streaming” aan die gang te hou. `n Belangrike aspek van die Stellenbosch Internasionale Kamermusiekfees se breë doelwit is gemik op musiekopleiding. Bykomstig tot die uitvoerings, meesterklasse en afrigting van ensembles in die jaarlikse program is `n besondere fokuspunt die spesiale toekennings wat deur goedgunstige plaaslike en internasionale borge aan studente gemaak word.

 

Op 16 Augustus vanjaar is tjellostudente van die Kamermusiekfees uitgenooi om aansoekbriewe in te dien vir `n baie besondere toekenning: `n waardevolle tjello en strykstook wat deur Mev. Gila Marshall geskenk is. Die tjello het aan haar vader behoort en sy het dit van Wene af terug na Suid-Afrika gebring. Sy koppel wonderlike herinneringe aan haar vader se liefde vir musiek en musiekmaak aan dié instrument. Sy het die plaaslike tjelliste Graham du Plessis en Peter Martens (laasgenoemde ook in sy hoedanigheid as Direkteur van die SIKMF) bedank vir hul aanmoediging om die tjello weer in die hande van `n tjellis te plaas. Sy voel dat dit na al die jare nou tyd geword het dat die instrument weer gespeel word. Dit is haar uitdruklike wens dat die toekenning as die “Weense Tjellotoekenning” bekend staan.

Veertien aangrypende briewe van talentvolle jong Suid-Afrikaanse tjelliste is ontvang en saam met haar man Chris het Gila Marshall besluit om die instrument aan Nastassja Pretorius te skenk.  Nastassja studeer tans vir `n Honneursgraad in tjello aan die Universiteit Stellenbosch. Sy is van Ruyterwacht afkomstig en dit is haar groot droom om eendag by `n professionele simfonieorkes aan te sluit.

Die bestuur van die SIKMF dra sy hartlike dank oor aan Chris en Gila Marshall vir hierdie grootmoedige gebaar en hulle wens Nastassja Pretorius geluk met die toekenning. Hulle rig ook `n spesiale woord van dank aan die firma Pirastro vir sy lang verbintenis met die SIKMF en vir die skenking van `n nuwe stel handvervaardigde Edition-tjellosnare vir die instrument.