Tafelberg Children’s Choir Auditions / Tafelberg Kinderkoor Oudisies

AGTERGROND

Die Tafelberg Kinderkoor is die geesteskind van Pieter Rademeyer, skoolhoof van Hoërskool Jan van Riebeeck in Kloofstraat, Kaapstad, en Geruan Geldenhuys, die hoof van die Welgemeend Skool vir Musiek. Jan van Riebeeck Hoërskool is vir dekades lank al ‘n baken van kulturele uitnemendheid.

Die Welgemeend Skool vir Musiek het in 2019 op die perseel van die hoërskool tot stand gekom en die kultuuraanbod het tot so ‘n mate uitgebrei dat dit onderrig in bykans enige instrument insluit. Die musiekskool se deure staan wyd oop vir leerders van die hoërskool asook die algemene publiek – jonger kinders en volwassenes. Die stigting van die Tafelberg Kinderkoor, wat funksioneer onder die vaandel van die musiekskool, is ‘n uitvloeisel van beide Jan van Riebeeck Hoërskool en die Welgemeend Skool vir Musiek se strewe om hul verbintenis tot musiek van die hoogste standaard te bevestig.

Koorsang bied nie slegs aan jong sangers die geleentheid om hul talente te ontwikkel en die positiewe impak van musiek te ervaar nie, maar bevorder ook die aanleer van algemene dissipline en die gemaklike sosialisering met mense uit ‘n verskeidenheid van agtergronde. Om op ‘n jong ouderdom die bestudering en uitvoering van musiek te beleef – omring deur vriende met soortgelyke talente wat insgelyks musikale voortreflikheid nastreef – stimuleer en bevorder die sangers se aangebore talente en vermoëns. Deelname aan ‘n dinamiese jong kooromgewing kweek ‘n goeie selfbeeld en ‘n lewenslange liefde vir musiek.

Die nuutgestigte Tafelberg Kinderkoor is in November 2021 in die lewe geroep, in ‘n tydperk wat steeds gekenmerk word deur die uitdagings van covid-19 en die gepaardgaande inperkings van individue en groepe. As gevolg van die wêreldwye onsekerheid oor die koers van die pandemie en die streng reëls ten opsigte van sosiale afsondering, het ‘n leemte binne die kunstewêreld ontstaan wat kunstenaars en kunsliefhebbers die geleentheid ontneem het om te repeteer, op te tree, en konsertgeleenthede by te woon. Die koor beoog om hierdie hartseer stand van sake aan te spreek en weer aan uitgehongerde sangers en meelewende lede van die publiek te toon welke vreugde voortreflike musiek voortbring.

DOELSTELLINGS

Dit is die Tafelberg Kinderkoor se doelstelling om aan kinders van die Kaapse stadskom, die Atlantiese kuslyn en omliggende gebiede, en trouens, vanoor die hele land die geleentheid te bied om deel te neem aan ‘n uitmuntende koorprogram. Ons oogmerk is verder om kinders van allerlei agtergronde en gemeenskappe wat almal die liefde vir musiek en sang deel, in ‘n gees van inklusiwiteit byeen te bring. Nuwe vriendskappe sal gesmee word terwyl koorlede respek vir en verdraagsaamheid teenoor mekaar aanleer. Koorsang is harde werk en verg struktuur en dissipline, maar sangers se toegewydheid aan die program sal deur die plesier wat samesang op ‘n hoë vlak meebring, verseker word. So leer kinders van jongs af dat die vrugte wat goeie spanwerk afwerp, hul lewens op velerlei vlakke verryk.

Die Tafelberg Kinderkoor beoog om positiewe ambassadeurs vir ons stad en ons land te wees oral waar ons optree, enersyds deur die uitvoering van uitstaande koorwerk en andersyds deur die uitleef van ons gesindheid van uitnemendheid en omarming.

MUSIKALE AANBOD

Die Tafelberg Kinderkoor wil sy sangers en gehore blootstel aan ‘n verskeidenheid van musiek: musiek van ons land, ons kontinent, én ons wêreld. Die koor beoog om klassieke en kontemporêre Suid-Afrikaanse musiek oor alle kulture heen te sing maar wil ook die werk van komponiste vanoor die wêreld en uit verskeie tydperke insluit – van Bach tot Eric Whitacre tot Alberto Grau en Chen Yi. Daarbenewens sal daar altyd volksmusiek van verskillende wêrelddele op ons programme wees.

Die Tafelberg Kinderkoor wil verder graag ‘n bydrae lewer tot die behoud van tradisionele Afrikaanse musiek. Van ons voornemende projekte is opnames van Afrikaanse psalms, gesange, Halleluja-liedere en ‘n dinamiese blik op Afrikaanse volksliedere. Die strewe van die koor sal egter deurgaans na uitnemendheid wees, hetsy dit deur Arvo Pärt of Al lê die berge nog so blou geskied.

Die koor bestaan uit soprane en alte vanaf 10 tot 16 jaar met ‘n konsertkoor van ongeveer 80 lede. Mettertyd wil ons ook ‘n voederkoor van kinders onder 10 jaar vestig. Die program sal a capella-werk insluit en begeleiding sal meestal met klavier wees, alhoewel die blootstelling aan ‘n verskeidenheid van instrumentele begeleiding deel is van ons program.

Repetisies vind by Hoërskool Jan van Riebeeck plaas op Dinsdag- en Vrydagmiddae vanaf 16.00 – 17.30. Oefenkampe sal ook gehou word.

MIKPUNTE

Die Tafelberg Kinderkoor beoog om in 2024 aan die Wêreldkoorspele in Nieu-Seeland deel te neem. In die aanloop tot hierdie fenomenale geleentheid wil ons in 2023 ‘n voorbereidende oorsese toer onderneem en vanaf 2022 plaaslike en nasionale toere. Ons wil afskop met ‘n minitoer na die Weskus vroeg in 2022.

Die koor is reeds uitgenooi na ‘n koorfees in die Kaapse Stadsaal op Mei 2022. Ons beoog CD-opnames en Kerskonserte in en om Kaapstad vir die tweede helfte van volgende jaar.

OUDISIES

Oudisies sal oor twee rondes plaasvind.

Eerste ronde:

Vir die eerste ronde het voornemende sangers die opsie om die oudisie regstreeks d.w.s. “in persoon” af te lê, óf om ‘n WhatsApp-video na die dirigent te stuur. Dit is ‘n stem- en gehoortoets. Alle belangstellendes moet ‘n e-pos stuur aan info@tafelbergkinderkoor.co.za met die volgende besonderhede van die aansoeker:

  • Naam en van;
  • Huidige skool;
  • Graad en ouderdom;
  • Musiekervaring en -opleiding, indien van toepassing;
  • Koorervaring, indien van toepassing;
  • Naam van musiek- en/of kooronderwyser, indien van toepassing;
  • Kontakbesonderhede van ouer/voog.

Persoonlike oudisies word op 6 en 7 Desember 2021 by Hoërskool Jan van Riebeeck afgelê.

WhatsApp-videos moet volgens onderstaande riglyne opgeneem en voor einde Desember aan 082 571 4263 gestuur word:

  • Die leerder moet enige lied sing waarin hy/sy reken sy/haar stem die beste tentoongestel word;
  • Dit moet a capella wees, dit wil sê sonder begeleiding;
  • Die dirigent sal ná ontvangs van die video vra vir bykomende videos waarin gehoortoetse afgelê word.

Aansoekers wat deurdring na die tweede ronde sal so gou as moontlik na afloop van die oudisie in kennis gestel word.

Tweede ronde

Die tweede ronde vind op Saterdag 22 Januarie plaas. Deelnemers aan hierdie ronde sal saam met die kennisgewing dat hulle deurgedring het na die volgende ronde, bladmusiek ontvang met bygaande mp3s sodat hulle hul stemparty kan aanleer. Sangers sal in kwartette opgedeel word en dan hul stemparty moet sing vir hierdie ronde.

Die eerste kooroefening vind op Dinsdag, 25 Januarie 2022 plaas.

 

DIRIGENT

Leon Starker het ‘n B Sc-graad sowel as ‘n Hoër-Onderwys Diploma aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Gedurende sy studentejare het hy sang by Professor George van der Spuy studeer en in die Stellenbosch Universiteitskoor gesing. Hy het ‘n M Mus-graad in koorleiding aan die Nelson Mandela Universiteit verwerf.

Gedurende 2012 het Leon die Europ Cantat-kongres vir koorleiers in Turyn bygewoon en in 2018 die Internasionale Federasie vir Koormusiek se simposium in Barcelona. In 2022 sal hy op uitnodiging ‘n projekkoor afrig en lei by ‘n simposium in Nederland.

Leon is sedert 2003 die dirigent van die Kaapstad Jeugkoor. Onder sy leiding het die koor, onder meer, gedurende 2017 ‘n a capella-konsert in Carnegie Hall in New York aangebied, in 2018 in ‘n nasionale televisie-uitsending Handel se Messias uitgevoer, die Grand Prix-prys by die Antonio Vivaldi-koorkompetisie in Griekeland losgeslaan en in 2019 beide die Publikums-prys en die Günter Mittergradnegger-prys vir die beste uitvoering van ‘n kontemporêre werk by die kamerkoorkompetisie in Spittal an der Drau, Duitsland, gewen.

Onder Leon se leiding het die St Cyprian’s Girls’ Choir ‘n goue diploma by die 2018 Musica Eterna Roma-kompetisie in Rome verwerf, en die dirigentprys is aan Leon toegeken. Hy was vanaf 2012 tot 2019 die dirigent van dié koor.

Leon is ook die dirigent van die Universiteit van Kaapstad-koor. Vanaf 2015 tot 2018 het hy koorleiding as vak by die UK se College of Music aangebied.

Wanneer Leon nie kore afrig nie, werk hy as ‘n databasisontwikkelaar. Hy is getroud met Louise, ‘n musiekonderwyser, en hulle het drie dogters.